Năm 2014, nông nghiệp dự kiến sẽ xuất siêu 8,5 tỉ USD

Năm 2014, nông nghiệp dự kiến sẽ xuất siêu 8,5 tỉ USD

Thứ Sáu, ngày 3/1/2014

(PL)- Theo kế hoạch của Bộ NN&PTNT năm 2014, đặt mục tiêu giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng nông, lâm và thủy sản đạt 28,5 tỉ USD, tăng 3,6% so với năm 2013, với giá trị xuất siêu nông sản dự kiến đạt 8,5 tỉ USD.