Robot được cấp quyền công dân

Robot được cấp quyền công dân

Chủ Nhật, ngày 29/10/2017

(PL)- Một robot mang trí thông minh nhân tạo tên Sophia vừa được cấp quyền công dân chính thức ở Saudi Arabia.