Viện Kiểm sát: BS Lương có tội

Viện Kiểm sát: BS Lương có tội

(PL)- Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên BS Lương 30-36 tháng tù treo, trong khi bị cáo và các luật sư bào chữa khẳng định vô tội.