Bình Dương có chủ tịch mới

(PL)- HĐND tỉnh Bình Dương chiều 30-12 họp bất thường và bầu ông Trần Văn Nam (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh) làm chủ tịch UBND tỉnh thay thế ông Lê Thanh Cung (nghỉ hưu).