Bị chê trên Facebook, chủ tịch An Giang nói gì?

Bị chê trên Facebook, chủ tịch An Giang nói gì?

Thứ Tư, ngày 18/11/2015

(PL)- Ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nói ông không chỉ đạo xử lý vì như thế dễ bị cho là trù dập cán bộ.