Lơ Triều Tiên, ông Trump muốn gì?

Lơ Triều Tiên, ông Trump muốn gì?

Thứ Năm, ngày 24/5/2018

(PL)- Ông Trump nói có thể hoãn gặp ông Kim. Hiện có hai luồng ý kiến, một cho đây là dấu hiệu cho sự chết yểu của cuộc gặp thượng đỉnh, một cho đây là chiến thuật nhằm thắng thế Triều Tiên.