Rốt cuộc, đặc sản Sài Gòn là gì?

Rốt cuộc, đặc sản Sài Gòn là gì?

Chủ Nhật, ngày 7/2/2016

(PL)- Đem câu hỏi này đi hỏi nhiều người là dân Sài Gòn gốc, người viết nhận được những câu trả lời thật thú vị.