Tiếp tục tổ chức lễ hội chém lợn phản cảm?

Tiếp tục tổ chức lễ hội chém lợn phản cảm?

Thứ Năm, ngày 31/12/2015

(PL)- Kể từ năm 2016, các lễ hội mô tả cảnh đâm chém, kích động bạo lực… đều bị cấm tổ chức.