Cắt lương rồi mới cho nghỉ việc là sai

Cắt lương rồi mới cho nghỉ việc là sai

Tôi làm kế toán tại một trường học và ký hợp đồng theo Nghị định số 68/2000. Vừa rồi tôi được nhà trường thông báo tôi phải kết thúc hợp đồng do cắt giảm biên chế.
Được im lặng đến khi có luật sư

Được im lặng đến khi có luật sư

(PL)- Nguyên tắc bảo vệ quyền được im lặng đã trở thành một điểm đặc trưng trong “văn hóa hành pháp” của nước Mỹ và được nhân rộng ra nhiều nước trên thế giới.