Lời ‘cầu cứu’ cho cháu được đi học

Lời ‘cầu cứu’ cho cháu được đi học

Thứ Năm, ngày 17/8/2017

(PL)- Nỗi lo lớn nhất bây giờ của cô Thạnh là hai đứa cháu đứng trước nguy cơ không được tiếp tục đến trường trong thời gian tới.