Tinh giản biên chế: Không ngại ‘con ông, cháu cha’

Tinh giản biên chế: Không ngại ‘con ông, cháu cha’

Thứ Năm, ngày 12/11/2015

(PL)- Ngay cả chủ tịch, phó chủ tịch quận, tiến sĩ… nếu không đảm bảo tiêu chí, không hoàn thành nhiệm vụ hai năm liên tiếp thì cũng sẽ bị tinh giản biên chế.