Thực nghiệm Victory đầu tư 1 triệu USD nâng cấp toàn diện

(PLO)-Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory vừa công bố việc tiếp nhận và thực hiện khoản đầu tư 1 triệu USD (tương đương 23,3 tỷ đồng) từ EQuest EducationGroup để nâng cấp toàn diện, đồng bộ cơ sở trường tại Văn Quán, Hà Nội.

Giáo dục 'Tiến bước cùng IT'

(PLO)- Chương trình Tiến bước cùng IT đã góp phần đáng kể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục bằng việc phổ biến ứng dụng công nghệ thông tin.