Hồ sơ nhà, đất trễ: Quy rõ trách nhiệm

Hồ sơ nhà, đất trễ: Quy rõ trách nhiệm

Thứ Năm, ngày 6/8/2015

(PL)- Các vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận được Pháp Luật TP.HCM nêu trong số báo ngày 5-8 đã được Sở TN&MT nhanh chóng tiếp thu và có hướng giải quyết.