Lịch tư vấn pháp luật (Từ 24/2 đến 1/3/2014)

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 24/2 đến 1/3/2014)

Thứ Sáu, ngày 21/2/2014

Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Lịch tư vấn pháp luật  (Từ 13-1 đến 18-1-2014)

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 13-1 đến 18-1-2014)

Thứ Năm, ngày 9/1/2014

Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 6-1 đến 11-1-2014)

Lịch tư vấn pháp luật (Từ 6-1 đến 11-1-2014)

Thứ Năm, ngày 2/1/2014

Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.