Dầu Bác sĩ Tín: Mùi bà đẻ đặc trưng

Dầu Bác sĩ Tín: Mùi bà đẻ đặc trưng

Chủ Nhật, ngày 10/7/2016

(PL)- Loại dầu “bà đẻ” trị bá bệnh, dành cho từ người già đến trẻ sơ sinh, tốt khi thoa ngoài da mà uống luôn thì cũng quá hiệu nghiệm.