Người phụ nữ góp nhặt câu chuyện ấu thơ giữa Sài Gòn

Người phụ nữ góp nhặt câu chuyện ấu thơ giữa Sài Gòn

Thứ Hai, ngày 10/8/2020

(PL)- “Nhà của thời thơ ấu” (gọi tắt là Nhà) là một dự án phi lợi nhuận để phục vụ chủ yếu cho người trẻ do một phụ nữ phụ trách...

Gieo xuyên Việt- Hành trình gieo yêu thương

Gieo xuyên Việt- Hành trình gieo yêu thương

Chủ Nhật, ngày 10/12/2017

(PLO)- Sau 45 ngày xuyên Việt, Gieo- một dự án nghệ thuật phi lợi nhuận của Toa Tàu dành cho cộng đồng đã kết thúc hành trình.