Nam Sudan vừa đánh vừa đàm

Nam Sudan vừa đánh vừa đàm

Chủ Nhật, ngày 5/1/2014

Bộ Ngoại giao Ethiopia thông báo lúc 15 giờ giờ địa phương ngày 5-1, hai bên xung đột ở Nam Sudan đã bắt đầu đàm phán trực tiếp ở Addis Abeba (Ethiopia) về ngừng bắn ở Nam Sudan, quốc gia mới giành độc lập năm 2011.