Nguồn lực đầu tư, phát triển TP.HCM có nhiều khó khăn

(PLO)- Tình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, đất đai, cải cách hành chính, tham nhũng lãng phí, tệ nạn xã hội vẫn là những vấn đề cử tri phản ánh nhiều nhưng khắc phục còn chậm.