Brazil - Mexico: Kèo trên không thắng dễ

Brazil - Mexico: Kèo trên không thắng dễ

(PLO)- Brazil có quá nhiều mũi nhọn, quá nhiều phương án để đàn áp và ghi bàn nhưng điều quan trọng là không được chủ quan, đánh giá sai Mexico.
Khởi nghiệp - khuynh hướng hay phong trào?

Khởi nghiệp - khuynh hướng hay phong trào?

(PL)- Chưa bao giờ chuyện khởi nghiệp rầm rộ như lúc này. Lại được sự cổ xúy của chính phủ về một quốc gia khởi nghiệp, trên truyền hình mỗi ngày đều có giới thiệu các gương khởi nghiệp.