Nền tư pháp văn minh không nên xử lưu động

Nền tư pháp văn minh không nên xử lưu động

Thứ Ba, ngày 22/12/2015

(PL)- Một nền tư pháp văn minh nên tổ chức các phiên tòa tại trụ sở tòa án để đảm bảo trang nghiêm, thể hiện uy quyền của tòa án - nơi đưa ra những phán quyết phù hợp với công lý.