Xử lý các trường hợp BLHS mới không coi là tội phạm

Xử lý các trường hợp BLHS mới không coi là tội phạm

Thứ Tư, ngày 23/8/2017

(PLO)- VKSND Tối cao vừa có Công văn 3010/VKSTC-V14 hướng dẫn một số nội dung của Nghị quyết 41/2017QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự 2015.