Thiếu úy Lữ Anh Dồi xứng đáng là liệt sĩ

Thiếu úy Lữ Anh Dồi xứng đáng là liệt sĩ

Thứ Hai, ngày 20/2/2017

(PL)- Đáng ra việc công nhận liệt sĩ đối với ông Lữ Anh Dồi phải được làm từ nhiều năm trước.

Có căn cứ công nhận liệt sĩ cho anh Hải

Có căn cứ công nhận liệt sĩ cho anh Hải

Thứ Ba, ngày 12/1/2016

(PL)- Cục Người có công nhận thấy trong quá trình truy đuổi, anh Hải và đồng đội nhận thức được nguy hiểm nhưng vẫn kiên quyết truy đuổi đến cùng.