Không chấp nhận năn nỉ để khỏi xin lỗi

Không chấp nhận năn nỉ để khỏi xin lỗi

(PL)- Luật quy định cơ quan làm oan phải tổ chức công khai xin lỗi người bị oan và đăng báo lời xin lỗi chứ không quy định cơ quan tố tụng được thỏa thuận “bỏ qua”.
VKS muốn... khỏi xin lỗi công khai

VKS muốn... khỏi xin lỗi công khai

(PL)- Quá trình khắc phục hậu quả việc truy tố oan, VKS đã tỏ ý mong muốn người bị oan thông cảm, chấp nhận cho viện khỏi phải tổ chức xin lỗi công khai và đăng lời xin lỗi trên báo.