Luật sư kiện thân chủ đòi tiền

Luật sư kiện thân chủ đòi tiền

Luật sư cho rằng mình đã cho thân chủ vay 100 triệu đồng nhưng thân chủ không trả nên kiện đòi và được tòa tuyên thắng kiện.