Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã thoát đáy từ giữa 2013

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã thoát đáy từ giữa 2013

Thứ Năm, ngày 24/4/2014

Sáng 24/4, một ấn phẩm nghiên cứu chuyên biệt về kinh tế và tài chính lần đầu tiên được công bố bởi Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (NFSC) đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà kinh tế, chuyên gia tài chính và các cơ quan thông tấn báo chí.

Nợ xấu ngân hàng vẫn là lo ngại lớn của kinh tế Việt Nam

Nợ xấu ngân hàng vẫn là lo ngại lớn của kinh tế Việt Nam

Thứ Ba, ngày 8/4/2014

“Những điểm yếu của ngành tài chính vẫn còn tồn tại, tạo thành trở ngại cho tình hình kinh tế chung của Việt Nam.