Xử lý các đơn vị làm ẩu kè biển 80 tỉ

Xử lý các đơn vị làm ẩu kè biển 80 tỉ

Thứ Năm, ngày 2/5/2019

(PL)- Tỉnh Bình Định chỉ đạo xử lý các cá nhân sai phạm, đồng thời cấm cửa hai công ty hoạt động tại Bình Định ba năm.

Kè 80 tỉ đồng mới vận hành đã tan nát

Kè 80 tỉ đồng mới vận hành đã tan nát

Thứ Hai, ngày 16/4/2018

(PL)- Công trình mới đưa vào vận hành hai tháng đã bị sóng đánh vỡ liên tiếp sau đó.