Xây dựng ngân hàng gien hài cốt liệt sĩ

(PL)- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.