Obama ám chỉ bà Clinton không vận động tích cực như ông

Obama ám chỉ bà Clinton không vận động tích cực như ông

Thứ Ba, ngày 15/11/2016

(PLO)- Ông Obama có ý than phiền bà Clinton không tập trung đủ vào các nhóm cử tri da trắng, nông thôn như ông đã làm trong hai cuộc vận động năm 2008 và 2012.