PTT Nguyễn Xuân Phúc: 'Không cải cách thì dân oán trách chúng ta'

PTT Nguyễn Xuân Phúc: 'Không cải cách thì dân oán trách chúng ta'

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Không cải cách thì dân oán trách chúng ta, không công khai minh bạch thì dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Mọi cấp, mọi ngành phải tự cải cách, đổi mới để phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội. Bộ Nội vụ phải làm gương trong cải cách hành chính.