Tiếp tục tìm kiếm mật thất trong mộ vua Tutankhamun

Tiếp tục tìm kiếm mật thất trong mộ vua Tutankhamun

Thứ Hai, ngày 20/2/2017

(PLO)- Một nhóm nghiên cứu đến từ ĐH Bách khoa Turin (Ý) sẽ sử dụng công nghệ radar để tìm kiếm một căn phòng bí mật nằm sâu trong lăng mộ vua Tutankhamun.