Vớt vát mùa lũ muộn

(PL)- Lũ về muộn đồng nghĩa với việc tôm cá khan hiếm, già nua, bán không có giá.