Tội phạm thẻ tín dụng giả lộng hành

(PL)- Theo VKSND TP.HCM, tội phạm sản xuất, sử dụng và lưu hành thẻ tín dụng giả ngày càng gia tăng. phần lớn là do người nước ngoài chủ mưu, thực hiện.