Phía sau sự bùng nổ du lịch 0 đồng

Phía sau sự bùng nổ du lịch 0 đồng

Thứ Hai, ngày 24/7/2017

(PL)- Khách du lịch có khi phải trả cái giá cắt cổ so với giá trị thực của món hàng.

Đà Lạt nhận cơ chế đặc thù để phát triển

Đà Lạt nhận cơ chế đặc thù để phát triển

Thứ Hai, ngày 6/6/2016

(PL)- “Hôm nay, công bố Quyết định 1528/2015 chính là công bố một thể chế cho sự phát triển. Thể chế quyết định thành công của chúng ta”.