Thác Philieng - Chốn rừng thiêng im tiếng nghìn thu

Thác Philieng - Chốn rừng thiêng im tiếng nghìn thu

Thứ Sáu, ngày 16/2/2018

(PL)- Mùa trekking Philieng đẹp nhất là tháng Chín đến tháng Ba hằng năm, đó là mùa khí hậu vùng Đam Rông không quá nóng, không mưa nhiều và có chút lạnh.

Đang hiển thị 2201645673509662010.