Tòa triệu tập điều tra viên, kiểm sát viên

Tòa triệu tập điều tra viên, kiểm sát viên

(PL)- Bị cáo tố trong lúc đang mang thai nằm bệnh viện thì điều tra viên và kiểm sát viên vào làm việc. Khi kiểm sát viên về nhà nấu cơm, điều tra viên đã đọc cho bị cáo viết lời khai theo ý của điều tra viên...