Khó xử cơ sở nước đá gây ồn

Khó xử cơ sở nước đá gây ồn

Thứ Tư, ngày 20/7/2016

(PL)- Gây tiếng ồn vượt chuẩn nhưng cơ sở này không chịu khắc phục, chính quyền bó tay vì vướng quy định?