Gần 800kg cá rô phi chết trên kênh Nhiêu Lộc

  (PL0)- Dù chưa đến mùa mưa nhưng trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đã xảy ra tình trạng cá chết. Thống kê của Sở TN-MT TP cho thấy sau đợt mưa trái mùa gần đây đã có 800kg cá chết.