Thuế tài sản ‘bức tử’ giấc mơ mua nhà!

Thuế tài sản ‘bức tử’ giấc mơ mua nhà!

Thứ Ba, ngày 17/4/2018

(PL)- Thuế tài sản tăng 13 lần sẽ khiến giá nhà, đất tăng lên, cơ hội mua nhà của người dân ngày càng xa tầm tay.

Quan điểm trái chiều về hợp pháp hóa mại dâm

Quan điểm trái chiều về hợp pháp hóa mại dâm

Thứ Ba, ngày 3/4/2018

(PL)- Có người cho rằng hợp pháp hóa sẽ giúp kiểm soát tốt hơn hoạt động mại dâm, có ý kiến lại lo ngại nếu hợp pháp hóa thì tình hình mại dâm sẽ phức tạp hơn.