Nhà báo được sử dụng thiết bị ngụy trang

Nhà báo được sử dụng thiết bị ngụy trang

Thứ Năm, ngày 27/4/2017

(PL)- Điều 4 dự thảo nghị định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng ghi âm, ghi hình, định vị do Bộ Công an chủ trì soạn thảo quy định: