Cán bộ xây nhà trái phép chờ bồi thường

Cán bộ xây nhà trái phép chờ bồi thường

Thứ Tư, ngày 8/10/2014

(PL)- Dân Đà Nẵng chưa hài lòng về chất lượng phục vụ của các sở.