Giải cứu V-League!

Giải cứu V-League!

Thứ Hai, ngày 10/4/2017

(PL)- Nhiều người cứ xoáy vào công tác trọng tài làm hỏng V-League nhưng sự thật thì đó mới chỉ là bề nổi. Xét cho cùng, trọng tài cũng là nạn nhân.