Bà Gina Haspel thành nữ Giám đốc đầu tiên của CIA

Bà Gina Haspel thành nữ Giám đốc đầu tiên của CIA

Thứ Sáu, ngày 18/5/2018

(PLO)- Bà Gina Haspel thành nữ Giám đốc đầu tiên của CIA và là người thứ ba đi lên vị trí cao nhất này từ hàng ngũ nhân viên kỳ cựu của CIA.