Không dễ phá sản nhà máy 7.000 tỉ đang ‘đắp chiếu’

Không dễ phá sản nhà máy 7.000 tỉ đang ‘đắp chiếu’

Thứ Bảy, ngày 26/11/2016

(PL)- Sau khi Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra về dự án nhà máy sản xuất xơ sợi polyeste Đình Vũ (Hải Phòng), ngày 25-11, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có cuộc họp khẩn cấp HĐTV để thông qua phương án cứu nhà máy xơ sợi polyeste Đình Vũ.