Công an phổ biến kinh nghiệm chống trộm

Công an phổ biến kinh nghiệm chống trộm

(PL)- Các cơ quan chức năng đã phối hợp trang bị cho người dân ở các khu nhà trọ kỹ năng đương đầu với các tệ nạn xã hội và những bất trắc khác trong cuộc sống.