Mỹ chi 73.000 USD bảo vệ quý tử nhà Trump đi ăn cưới

Mỹ chi 73.000 USD bảo vệ quý tử nhà Trump đi ăn cưới

Thứ Hai, ngày 9/4/2018

(PLO)- Hai cậu quý tử Donald Trump Jr. và Eric Trump nhà Tổng thống Trump đã tiêu tốn của mật vụ Mỹ 73.000 USD để bảo đảm an ninh trong một chuyến đi ăn cưới ở Dubai.