Việt - Ấn mở rộng hành động chung

(PL)- Việt Nam - Ấn Độ có nhiều động lực “hợp tác - phát triển”, giảm phụ thuộc và tăng đối trọng với các thị trường thứ ba - mạnh tiền nhiều của như Trung Quốc.