Những ‘nút thắt’ phải sớm gỡ ở Bình Chánh

Những ‘nút thắt’ phải sớm gỡ ở Bình Chánh

Thứ Sáu, ngày 19/4/2019

(PL)- Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành còn hạn chế; bất cập về quy hoạch, cơ chế quản lý nhà nước không phù hợp là ba “nút thắt” phải tập trung tháo gỡ ở Bình Chánh.

Cầu, đường mở rộng, giá nhà đất tăng dần

Cầu, đường mở rộng, giá nhà đất tăng dần

Thứ Hai, ngày 10/9/2018

(PL)- Việc mở rộng những cây cầu huyết mạch sẽ tháo gỡ nút thắt đầu tiên bấy lâu nay cản trở bất động sản khu Nam TP.HCM phát triển.

Thủ tướng: ‘Đừng để đầu năm thong thả, cuối năm vất vả’

Thủ tướng: ‘Đừng để đầu năm thong thả, cuối năm vất vả’

Thứ Bảy, ngày 30/12/2017

(PL)- Năm 2017 Việt Nam đã hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, điều hành kịp thời, nhịp nhàng, giữ tăng trưởng…

Đang hiển thị 2201645673509662010.