Võ đài cho phụ huynh?

Võ đài cho phụ huynh?

- Một phụ huynh ở Thanh Hóa vừa “thâm nhập” trường học uýnh một em lớp 7 do em này là đối thủ của con trai ông ta.