Cả nhóm đi tù vì… bầy vịt sổng chuồng

Cả nhóm đi tù vì… bầy vịt sổng chuồng

Thứ Hai, ngày 13/4/2015

(PL)- Nhóm thanh niên đi nhậu đêm về thấy đàn vịt chạy trên đường bèn nhảy xuống “ôm” đại hai con về nhậu tiếp. Ngờ đâu từ chuyện này, cả nhóm phải kéo nhau vào tù...