Tổng thống Obama dạo phố Havana

Tổng thống Obama dạo phố Havana

Thứ Ba, ngày 22/3/2016

(PL)- Những người nhập cư vào Mỹ từ cuối chiến tranh lạnh đều ủng hộ Mỹ cải thiện quan hệ với Cuba.